ProjectenTinco LycklamaVisievorming

Het Eiland van Brienenoord is een unieke natuurparel in de stad Rotterdam. Nog niet bekend bij eenieder maar gewaardeerd door velen die er komen om een rondje te lopen, even weg te zijn van de stad en te genieten van de bijzondere natuur.

Het eiland staat op het punt een metamorfose te ondergaan waarbij de getijdenatuur en recreatieve mogelijkheden nog sterker het primaat krijgen. De gemeente Rotterdam benaderde het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om in beeld te brengen hoe het eiland er qua natuurbeleving en recreatie in de toekomst uit kan komen te zien. Hierbij rekening houdend met de behoeften van inwoners en de unieke kenmerken van het gebied.

Op basis van de vraag (behoefte inwoners), de identiteit (wat maakt het eiland bijzonder) concurrentie (wat doen andere natuurgebieden) en omgeving (ontwikkeling Stadion Park), zijn vijf uitgangspunten benoemd waarop het toekomstperspectief is gebaseerd.

In de volgende fase, gedurende 2018, wordt het toekomstperspectief door de gemeente Rotterdam verder uitgewerkt in concrete voorstellen en een ontwerp (2018). Ook de huidige ondernemers (en hun plannen) worden of zijn inmiddels betrokken bij deze voorstellen.

Meer weten? Neem contact op met Tinco via lycklama@ruimteenvrijetijd.nl.

Download hier het hele rapport.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op