ProjectenVisievormingEnci groeve zwemmen

In samenwerking met de verschillende stakeholders in de Stichting Ontwikkelmaatschappij ENCI-gebied is een visie op gesteld op de recreatieve invulling van de ENCI-groeve. De aanleiding is het stopzetten van de mergelwinning en de verschillende wensen om dot gebied een recreatieve invulling te geven.

Zwemmen in de groeve

Al snel bleek dat zwemmen een populaire activiteit was en dat door de grote aantallen bezoekers de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Dit heeft geleid tot een afsluiting van deze activiteit. Uiteindelijk zijn de plannen hiertoe ook niet doorgegaan, maar is het voornemen om een waterspeelplaats te ontwikkelen.

Verdienmodellen en doelgroepen

In opdracht van Natuurmonumenten analyseerden we kansrijke  recreatieve verdienmodellen voor de ontwikkeling van de ENCI-groeve. En tevens keken naar de wensen en voorkeuren van verschillende doelgroepen, met behulp van leefstijlen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met één van onze experts!

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert leefbaarheid

In het kort

fiber_manual_record Analyse verdienmodellen en natuur

fiber_manual_record Analyse doelgroepen

fiber_manual_record Visie op natuur en recreatie

fiber_manual_record zwemmen in het ENCI-gebied

fiber_manual_record lycklama@ruimteenvrijetijd.nl

fiber_manual_record + 31 (6) 5338 3550

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op