NieuwsMaatschappelijke waarde toerisme leefbaarheid

Dat de sector toerisme en recreatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de lokale en regionale economie is welbekend. Door bestedingen in de sector komen inkomsten bij lokale gemeenschappen terecht. Het levert ook werkgelegenheid op voor divers opgeleide inwoners. Inwoners kunnen ook direct profiteren van toerisme en recreatie, bijvoorbeeld door particuliere verhuur van woningen.

Maar dat de sector ook een belangrijke bijdrage levert aan ons welzijn en aan onze leefomgeving is minder bekend. Economische impact is nog vaak de meetlat waarlangs de sector wordt gelegd. Gelukkig zijn er steeds meer bestemmingen die de vrijetijdseconomie breder beschouwen. Niet alleen in doelstellingen (toerisme als middel, niet als doel), maar ook bij het onderzoeken en in beeld brengen van het belang van de sector.

 

Onderzoek CELTH naar maatschappelijk belang van toerisme en recreatie

CELTH heeft in 2021 onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk belang van toerisme en recreatie. Eerst met ondernemers en later ook met beleidsmakers. In dit onderzoek is uitgezocht wat de maatschappelijke waarde is van toerisme en recreatie en hoe deze behouden en vergroot kan worden. Daarnaast heeft CELTH ook in beeld gebracht wie daarvoor verantwoordelijk is. In het onderzoek kwam CELTH tot een lijst van indicatoren die de waarde van toerisme en recreatie uitdrukken. Dit omvatte indicatoren van economische waarde, van waarde voor de leefomgeving en van waarde voor sociale processen.

 

Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie in Ermelo

Eind 2021 is het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd benaderd door de Veluwse gemeente Ermelo om voor hen de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie te onderzoeken. In het onderzoek voor Ermelo kijken we o.a. naar het niveau van voorzieningen. Hoe hoog is dat voorzieningenniveau (van o.a. horeca, cultuur en recreatie, maar ook van winkels en supermarkten) in vergelijking met de Veluwe, Gelderland en Nederland. Welke afstanden leggen inwoners af naar die voorzieningen en welke dichtheid van verschillende typen voorzieningen kent Ermelo? En daarmee: in hoeverre dragen toeristen bij aan het aantal voorzieningen in Ermelo? Maar zeker ook belangrijk: wat is de houding van inwoners ten aanzien van de effecten van toerisme en recreatie op de leefbaarheid van Ermelo. Ervaren zij positieve of negatieve effecten, en zo ja in welke mate? En in welke mate draagt toerisme en recreatie bij aan het persoonlijk welzijn van inwoners? Kunnen inwoners bijvoorbeeld een actieve rol spelen in de lokale toeristische sector (denk aan mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de sector).  Door zowel de economische waarde, als de waarde voor de leefomgeving en sociale processen te combineren in één onderzoek levert dit een completer beeld op van de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie. In de zomer van 2022 is het onderzoek in Ermelo afgerond.

Wij verwachten dat in de nabije toekomst meer (toeristische) bestemmingen nieuwsgierig zijn naar hun maatschappelijke profiel. Dit kan van belang zijn om aan te tonen dat aandacht (en middelen) voor toerisme belangrijk is en blijft en niet alleen vanwege de economische belangen. Maar juist om dat toerisme enorm bijdraagt aan leefbaarheid!

 

Wil je meer weten over het onderzoek dat wij uitvoeren in opdracht van de gemeente Ermelo? Neem dan contact met ons op.

null

Rick van Zadelhoff

Expert waardevol toerisme

Auteurs