HomepageNieuws

De Metropoolregio Amsterdam wil samen met haar partners inzicht krijgen in de toeristisch-recreatieve ontwikkelruimte voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om deze ontwikkelruimte te bepalen is, naast inzicht in de toeristisch-recreatieve druk, inzicht nodig in de draagkracht van de bestemming bekeken vanuit verschillende facetten van de leefomgeving en leefbaarheid. Dit type onderzoek is relatief nieuw. Ook is soortgelijk onderzoek op een dergelijke schaal nog niet eerder in Nederland uitgevoerd.

Om deze mooie uitdaging aan te gaan heeft de Metropoolregio Amsterdam Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en Bureau BUITEN gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De bureaus werken hierin samen met Studio Bereikbaar en Mulier Instituut. Om alle beschikbare kennis te bundelen worden nationale kennisinstellingen betrokken (CELTH, NBTC, CBS en de Rli) evenals regionale kennispartners (zoals Amsterdam & Partners, het Amsterdamse bureau voor Onderzoek, Informatie en Statistiek en Amsterdam Smart City), de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten in de MRA en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Voor de zomer zal worden gewerkt aan het gezamenlijk opstellen van een adequaat onderzoekskader. In en na de zomer vindt naar verwachting de uitvoering van het onderzoek plaats.

Meer informatie?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten of voortgang van het onderzoek, neem dan contact met ons op:

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op

Medior adviseur

Strategische, analytische en betrokken adviseur

Neem contact op