NieuwsHomepageLeefbaarheidRick van Zadelhoff

Sinds begin van dit jaar mag ik bijdragen aan het project Monitoring Bezoekersstromen van MarketingOost. MarketingOost helpt overheden en ondernemers om de vrijetijdseconomie in Overijssel verder te ontwikkelen. Hierbij wordt branding, aanbod- en gebiedsontwikkeling en data en onderzoek ingezet. Data en inzicht in bezoekersstromen heeft in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. De ontwikkelingen rondom Covid-19 en de mogelijke drukte in de natuur, binnensteden, attracties etc. die volgde heeft de vraag over inzicht in bezoekersstromen versterkt.

 

Hotspots en minder ontdekte gebieden

In Overijssel zijn een aantal hotspots (zoals Giethoorn en de Sallandse Heuvelrug) die de afgelopen jaren een groeiend aantal bezoekers hebben weten aan te trekken. Om die bezoekers in goede banen te leiden is inzicht en meer kennis nodig. Maar zeker ook voor de minder ontdekte gebieden biedt inzicht in bezoekersstromen kansen. Samen met een aantal pilotgebieden wordt op dit moment onderzocht hoe deze bezoekersstromen het beste in beeld kunnen worden gebracht.

 

Telsensoren en voorspelling

Zo wordt er onder andere met telsensoren gewerkt die op basis van een infraroodmeting het aantal passanten (auto’s, fietsers, wandelaars etc.) op een specifieke plek meet. Er wordt hierdoor geen privacy gevoelige informatie opgeslagen.

Deze data van de telsensoren wordt gekoppeld aan verkeersmetingen en andere databronnen (zoals vakantieperioden en het weer) om zo een voorspelling van de drukte voor de komende 7 dagen te kunnen maken.

 

Aan de slag met de resultaten

Met de verkregen data en inzichten kunnen diverse stakeholders aan de slag:

  • Gemeenten, regio’s en natuurorganisaties: pro-actieve inzet van handhaving/verkeersdoorstroming door inzicht in bezoekersstromen. Tevens kan er op basis van objectieve data discussie worden gevoerd over de maximale (gewenste) druk op (natuur)gebieden.
  • Ondernemers: door beter inzicht in piek- en dalmomenten heeft een ondernemer de mogelijkheid om te anticiperen. Daarnaast biedt het kansen voor ondernemers in rustigere gebieden omdat bezoekers kunnen worden verleid om voor alternatieve locaties te kiezen.
  • Bezoekers: door betere spreiding van bezoekers kan een optimalere gastbeleving nagestreefd worden. Ook kunnen gasten alternatieve locaties aangeboden krijgen (via o.a. toeristische websites) om te bezoeken.
  • Bewoners: leefbaarheid van bewoners van drukke gebieden kan worden verbeterd wanneer overlast van (te) veel bezoekers kan worden beperkt.
  • Destinatie-managementorganisaties: door informatie op de juiste plek en op het juiste moment aan bezoekers aan te bieden (bijv. voor alternatieve plekken of tijdstippen, wijzigen van routes etc.) kunnen bezoekersstromen worden geoptimaliseerd.

Wil je meer weten over onze inzet voor dit project? Neem dan contact op met Rick van Zadelhoff of kijk op https://www.kennisplatformoost.nl/monitoring-bezoekersstromen/ voor meer informatie over het project van Marketing Oost.

 

Copyright foto: MarketingOost

Auteurs