Nieuws

Ik kan me voorstellen dat u nu denkt: een spannende beleidsvisie, dat kan niet kloppen. Beleidsvisies? Dat zijn toch van die saaie stukken; hoog over, veel ronkende taal en schema’s met ‘waar het heen moet’. Het klopt vaak allemaal wat er staat. Maar als alles klopt, wat zegt het dan nog?

Ik vind goede visies weldegelijk spannend. Zo heb ik de afgelopen tijd met veel plezier verschillende gemeentelijke visietrajecten mogen begeleiden, in o.a. Molenlanden, Drimmelen, Rhenen, Blaricum en Bergen (L). Wat maakte die visietrajecten nu spannend? Ik noem drie punten:

  • Keuzes maken zonder uit te sluiten;
  • Een stip op de horizon zetten met concrete acties;
  • Het veld voert uit samen met de gemeente.

Keuzes maken zonder uit te sluiten

Een beleidsvisie wint aan waarde wanneer er keuzes gemaakt worden. Wat past bij ons, wat niet, wat gaan we wel doen en wat niet? Keuzes maken is, om het eufemistisch te zeggen, niet het onderdeel waarin overheden uitblinken. Je wilt toch niemand buiten sluiten, als het gaat om doelgroepen, of initiatieven. Toch zit niemand te wachten op een visie als een vergaarbak van alles wat mogelijk is. Want: wie niet kiest, wordt zelf niet gekozen.

Daarom leg ik gemeenten ook graag keuzes voor, bijv. over kansrijke doelgroepen, een eenduidig toeristisch profiel en duidelijke kaders voor passende toeristische ontwikkeling. Dit levert vaak discussie op en vervolgens duidelijkheid. Duidelijkheid is ook een belangrijk doel voor de gemeente en voor de stakeholders die erbij betrokken zijn.

Stip op de horizon met concrete acties

Een goede beleidsvisie geeft richting voor de komende jaren. Het vraagt dus om ‘los te komen van de waan van de dag’. Anders is het document verouderd zodra het is geschreven, de markt en ondernemers staan niet stil. Ik besef dat de beste visie achteraf wordt geschreven, maar dit besef mag niet in de weg staan om concreet te worden.

Daarom zorg ik in onze beleidsvisies voor het benoemen van concrete acties in een uitvoeringsagenda. Dat maakt het mogelijk om kansen te verzilveren. Het succes van een visie is ook dat je er vanaf dag één mee aan de slag kunt.

Het veld voert uit samen met de gemeente

In gesprekken over de uitvoering wil het wel eens gebeuren dat de gemeente zegt: ‘het veld moet het gaan uitvoeren, dus liefst zo weinig mogelijk acties voor de gemeente opnemen’. Daar zit een kern van waarheid in, want uitvoering, dat ligt toch vooral bij de sector. Het draagvlak voor de uitvoering is, als het goed is, ook gaandeweg ontstaan. Tegelijkertijd is een visie zonder budget niet bevorderlijk voor de opgebouwde energie en verwachtingen.

Daarom ben ik er alert op om de (faciliterende) rol van de gemeente goed te benoemen. Onder andere door acties van stakeholders financieel of bijvoorbeeld ruimtelijk mogelijk te maken. Het is juist de samenwerking die de uitvoering tot een succes maakt!

Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat ik al uw scepsis weg heb kunnen nemen over beleidsvisies. Maar mogelijk herkent u wel het nodige? Zoals ook vaak na een beleidsvisie wordt gezegd; je moet het gewoon gaan doen! Wilt u dus aan de slag met een (spannende) beleidsvisie? Dan doen we dit graag voor en vooral met u.  Voor meer info: Tinco Lycklama lycklama@ruimteenvrijetijd.nl