Nieuws

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over de toeristische samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen welke is gestart onder de naam Groene Metropoolregio. Voor deze regio zijn wij op dit moment bezig met een verkenning voor het opstellen van een handelingskader op het gebied van particuliere verhuur. In dit artikel vertellen wij hier meer over.

 

Impact van particuliere verhuur

De opkomst van platforms als Airbnb heeft grote impact op de toeristische sector. Woningen worden nu vaker voor toeristische verhuur ingezet dan vroeger. Dit heeft zowel voor- als nadelen. In situaties waar sprake is van krimp, met als gevolg leegstand en een krimpend voorzieningenniveau, worden vormen van particuliere verhuur vaak gestimuleerd. Op die manier kunnen inwoners ook direct profiteren. Dat verhoogt ook het draagvlak voor verdere toeristische ontwikkeling. Airbnb of andere verhuurplatformen worden echter vaak geassocieerd met overlast door overtoerisme. Het leidt tot vervreemding doordat de verhouding tussen inwoners en toeristen drastisch veranderd, met overlast als gevolg van ander (ongewenst) gedrag (zwerfvuil, wildplassen, etc.). Daarnaast kan particuliere verhuur op termijn ook leiden tot stijging van huizenprijzen, wat het moeilijker maakt om een woning te vinden én wat de leefbaarheid van een wijk kan aantasten. Daarnaast zorgt deze verhuur voor concurrentie met bestaand toeristisch recreatief aanbod, waardoor ondernemers mogelijk moeite krijgen om hun bedrijf vitaal te houden. Ook kan (brand)veiligheid een reden zijn om toeristische particuliere verhuur te reguleren.

 

Situatie in de regio Arnhem-Nijmegen

De gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen willen graag meer inzicht in de omvang, locatie en ligging van de particuliere verhuurders. Daarnaast willen ze een gelijk speelveld creëren met de rest van de verblijfsaanbieders en inzicht krijgen in de nieuwe wetgeving en hoe ze deze (eventueel) kunnen invoeren.

 

Nieuwe wetgeving

Recent is er landelijke wetgeving opgesteld op het gebied van toeristische verhuur van woonruimte: de ‘wet toeristische verhuur’, met deze wet hebben de gemeenten instrumenten in handen om toeristische verhuur te reguleren. Denk aan het instellen van registratieplicht voor verhuurders, een meldplicht bij iedere verhuring, een nachtencriterium en een vergunningsplicht. Hierbij dient de gemeenteraad te kiezen voor de minst beperkende maatregel en moet dit goed worden onderbouwd (bijv. de ongewenste effecten van toeristische verhuur op de leefomgeving). Vanaf 1 juli 2021 gelden er ook verplichtingen voor boekingsplatforms.

 

Aanpak onderzoek

We hebben de nieuwe landelijke wetgeving op het gebied van particuliere verhuur in beeld gebracht. Daarnaast geven we inzicht in bestaande verhuurplatformen en particuliere verhuur in de regio, hierbij gebruiken we de tool AirDNA. We geven inzicht in de aanpak op het gebied van particuliere verhuur van  andere regio’s/ gemeenten door middel van het doornemen van bestaande aanpak en plannen en door interviews af te nemen met de betrokken ambtenaren of adviseurs. Het resultaat van deze verkenning is een keuzemenu voor gemeenten waarin een gemeente ziet welke stappen ze kunnen zetten voor het invoeren van beleid op het gebied van particuliere verhuur.

Meer weten? Neem dan contact op met Ellen Ruiter via ruiter@ruimteenvrijetijd.nl.

Het artikel over de samenwerking in de Regio Arnhem-Nijmegen lees je hier.

Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Ellen Ruiter

Expert waardevol toerisme