HomepageNieuws

Gelijk aan de Toerismetop verscheen de Leidraad Bestemmingsmanagement. Een waardevol document van het NBTC om te komen tot een éénduidige, gestructureerde en effectieve toepassing van bestemmingsmanagement.

Niet dat het beeld nu is dat er chaos heerst en dat regio’s maar wat aanrommelen. Maar het klopt wel dat het vakgebied sterk in ontwikkeling is en er op veel plekken pionierswerk wordt verricht. Niet in de laatste plaats door adviesbureaus. Wij krijgen te maken met diverse vraagstukken uit de praktijk en zijn vaak genoodzaakt te roeien met de riemen die we hebben. Hierbij maken gebruik van wat we wel weten en komen met slimme oplossingen voor wat we (nog) niet weten. Onze kracht zit hem in de toepassing van kennis en betekenis geven aan regio’s.

Op dit moment zijn er in Nederland veel mooie en interessante casussen waar je als bestemming van kunt leren en op kunt voortborduren. Heel fijn dat het NBTC nu de ‘rode lijn’ uit die toepassingen heeft gehaald. In de Leidraad staat welke stappen je als regio kunt nemen op weg naar een ‘bestemming in balans’.

 

Praktijkvoorbeelden Bestemmingsmanagement

Deze week is nog een extra document verschenen behorend bij de Leidraad, die van de toepassingen. Dus mocht je het allemaal toch nog maar taaie kost vinden, wellicht dat deze succesvolle voorbeelden je inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Ik noem er hier alvast enkele uit onze praktijk:

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert Leefbaarheid en Leefomgeving

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op