Ellen RuiterHomepageNieuws

Ik woon in Arnhem maar ben geboren en getogen in Overijssel, waar ik nog veel te vinden ben. Sinds mei van dit jaar mag ik mij via een detachering bij MarketingOost weer inzetten voor deze mooie provincie. MarketingOost helpt overheden en ondernemers om de vrijetijdseconomie in Overijssel verder te ontwikkelen, met aandacht voor de juiste balans tussen toerisme en leefbaarheid. MarketingOost houdt zich niet alleen bezig met het in de markt zetten van Overijssel als toeristische bestemming, maar ook met aanbod- en gebiedsontwikkeling en data en onderzoek. Met data en onderzoek mag ik mij bezig houden bij de afdeling Strategie, Onderzoek & Innovatie. Mijn rol binnen projecten is projectleider, dit houdt in dat ik de grote lijnen in de gaten houd, de communicatie met opdrachtgevers en stakeholders onderhoud en verantwoordelijk ben  voor een goed eindresultaat. Het werk is enorm divers en tegelijkertijd ontzettend relevant voor de sector. Zo mag ik me voornamelijk met de volgende drie projecten bezig houden:

 

Vechtdal Bewuste Bestemming

We hebben het met elkaar steeds vaker over balans binnen de vrijetijdseconomie. Daarbij willen we dat de voordelen (economisch en qua leefbaarheid) opwegen tegen de nadelen (denk aan overlast, te drukke plekken, aantasting van de natuur etc.). Voor de hand liggend zou je zeggen maar hoe geef je dat nou in de praktijk handen en voeten? In het Vechtdal zijn we dat aan het doen! We zijn bezig met een analyse van de huidige situatie om te bekijken in hoeverre het Vechtdal in balans is op het gebied van recreatie en toerisme. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere aanscherping en verbreding van het ‘Vechtdalmerk’. We hebben binnen dit project onder andere een balanstafel georganiseerd om zo met betrokken partijen te praten over de mate van balans in het Vechtdal.

 

Datahub Overijssel

Binnen de vrijetijdseconomie willen we steeds meer datagedreven werken, om op deze manier kansen beter te benutten. Om deze reden heeft MarketingOost de Datahub vrijetijdseconomie Overijssel gerealiseerd. In de Datahub is een overzicht van alle data van de vrijetijdseconomie van MarketingOost en betrokken partners te vinden. De datahub bevat bijvoorbeeld specifieke cijfers over overnachtingen en bestedingen uit de Regiomonitor, en de kansenkaart voor nieuwe gebieds- en aanbodontwikkeling. De datahub is recent gelanceerd, onder ander door een presentatie welke ik samen met collega Guido Wapstra mocht geven op het X. Festival van de Digital Tourism Think Tank, een (online) event voor de internationale toerismebranche. Ik vond het spannend om op dit toonaangevende congres een presentatie te mogen geven, maar ook erg leuk om via dit internationale festival de datahub te kunnen delen met geïnteresseerden. De datahub bezoeken? Ga naar https://datahub-marketingoost.hub.arcgis.com.

 

Onderzoek Routestructuren

Uren heb ik vroeger doorgebracht in de bossen van de Sallandse Heuvelrug, daarom vind ik het heel interessant om aan dit onderzoek mee te werken. De laatste jaren wordt er steeds meer gewandeld en gefietst in Overijssel, maar wat vinden wandelaars en fietsers eigenlijk van de voorzieningen in Overijssel? De samenwerkende routebureau ’s in Overijssel hebben ons gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de drukte en het gebruik en waardering van de routestructuren in Overijssel. Gastvrij Overijssel is opdrachtgever van het onderzoek. We zijn gestart met een inventarisatie van de drukte op de routenetwerken. Dit brengen we in kaart met een heatmap (kaart die de meest drukke routes aangeeft). Hiernaast onderzoeken we de waardering door de gebruikers van de routenetwerken in Overijssel met face-to-face en online enquêtes, uitgevoerd in samenwerking met I&O research.

 

Wil je meer weten over de projecten van de afdeling Strategie, Onderzoek & Innovatie van Marketing Oost? Kijk dan op https://www.kennisplatformoost.nl/ of neem contact op met Ellen Ruiter.

 

Copyright foto: MarketingOost

Auteurs

Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op