LeefstijlenNieuws

Afgelopen najaar mocht ik samen met collega Marie op pad om een aantal musea en erfgoedlocaties in Nederland te bezoeken. Hoewel ik in mijn vrije tijd over het algemeen niet zo snel een museum of erfgoedlocatie bezoek, had ik er wel erg veel zin in. Het doel? Het beoordelen van de aantrekkingskracht op leefstijlen van verschillende musea en erfgoedlocaties en inspiratie opdoen voor manieren van presenteren en tentoonstellen van de Romeinse geschiedenis.

Marie en ik bezochten verschillende type musea en erfgoedlocaties in Nederland en Duitsland (Xanten). Wat ons opviel is dat we beide juist van een ander type museum enthousiast werden. Waar Marie graag wat langer bleef staan om de informatie goed te kunnen lezen, was ik al sneller verzadigd en ietwat verveeld. Ik miste de interactie en gaf toch de voorkeur aan een museum waar de informatie korter, luchtiger en op een leuke manier werd verteld. Het zelf doen en ontdekken sprak mij toch meer aan, in plaats van iets nieuws leren. Marie daarentegen wilde graag meer leren over de Romeinse geschiedenis. Zij wist naderhand dan ook veel feiten te delen met collega’s.

 

Voorkeuren voor het beleven van cultuur

Nu is het logisch dat Marie en ik verschillende voorkeuren hadden. Niemand is immers hetzelfde en om die voorkeuren enigszins te onderscheiden maken we al jaren gebruik van doelgroepen. In de vrijetijdssector onderscheiden we zeven doelgroepen, ook wel leefstijlen genoemd, aan de hand van de doelgroepsegmentatie de Leefstijlvinder (www.leefstijlvinder.nl). De leefstijlen zijn: Avontuurzoeker, Plezierzoeker, Harmoniezoeker, Verbindingszoeker, Rustzoeker, Inzichtzoeker, Stijlzoeker.

 

Nu is de vraag: welke leefstijl heeft Marie en welke leefstijl heb ik? Om die vraag te kunnen beantwoorden heb je wellicht eerst wat meer informatie nodig over de ideale cultuurbeleving per leefstijl en specifiek de voorkeuren voor het bezoeken van een museum. Die informatie is nu beschikbaar!

 

Verdiepend onderzoek naar cultuur- en erfgoedbeleving

Recent is er onderzoek gedaan naar de ideale cultuurbeleving van de zeven leefstijlen. De provincies en adviesbureaus die gezamenlijk de Leefstijlvinder financieren besloten om een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de cultuurbeleving van de verschillende leefstijlen. Nadat we vorig jaar een verdiepend onderzoek hebben uitgevoerd naar natuurbeleving, constateerden we dat we ook nog onvoldoende informatie hadden over de ideale cultuurbeleving. We wisten al wel dat avontuurzoekers, inzichtzoekers en verbindingszoekers van cultuur hielden. Maar, cultuur is zo’n breed begrip, dat we nog niet voldoende inzichten hadden in welke vormen van cultuur de leefstijlen graag en minder graag bezoeken.

 

Zo zien we bijvoorbeeld dat plezierzoekers voornamelijk cultuur en erfgoed bezoeken om plezier te hebben en leuke dingen te doen. Cultuurbezoek staat voor deze leefstijl dan ook gelijk aan quality time met partner, gezin en vrienden. Plezierzoekers zijn wat minder te porren voor musea, maar onder de juiste voorwaarden kunnen zij dit toch waarderen. Enthousiaster zijn ze echter over bioscopen, festivals, concerten en andere muziekvoorstellingen.

 

De Inzichtzoeker bezoekt juist opvallend graag musea en erfgoedlocaties, het liefst met de mogelijkheid tot het lezen van achtergrondinformatie. De Inzichtzoeker onderneemt op zijn vrije dag dit soort uitjes om kennis en nieuwe inzichten op te doen, het hoofd leeg te maken en weer even helemaal op te laden. Theaters, concertlocaties, muziek- en theaterfestivals vinden zij dan ook minder interessant dan een museum of erfgoedlocatie.

 

Kan je op basis van deze informatie al raden welke leefstijl Marie heeft en wat mijn leefstijl is?

 

Dit onderzoek naar cultuur- en erfgoedbeleving hebben we uitgevoerd samen met Bureau Buhrs en Bureau BUITEN, en in samenwerking met MarketResponse. De resultaten zijn verwerkt in een toolkit, bestaande uit twee delen:

  • Deel 1: het recreantenonderzoek. Hierin is per leefstijl en per cultuurlocatie weergegeven wat de voorkeuren van de doelgroepen zijn.
  • Deel 2: de toepassing. Wat kan je vervolgens met deze informatie? Aan de hand van een aantal stappen kan je zelf praktisch aan de slag.

 

Beide delen kunt u hier downloaden:

Deel 1: Het recreantenonderzoek

Deel 2: De toepassing

 

Voor wie?

Voor wie is de toolkit? De toolkit is voor iedereen die aan de slag wil met doelgroepen op het gebied van cultuur, denk bijvoorbeeld aan een culturele instelling, een ondernemer in de cultuursector, beleidsmaker, marketeer, destinatiemanagementorganisatie (DMO), etc. Let wel, de toolkit benadert cultuur vanuit een toeristisch-recreatief perspectief. Dat wil zeggen, hoe beleven de zeven leefstijlen het liefst cultuur en erfgoed in hun vrije tijd? Het gaat dus niet om het beoefenen van cultuur thuis, maar vanuit toeristisch-recreatieve doeleinden.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Meekes via meekes@ruimteenvrijetijd.nl

null

Sanne Meekes

Expert leefstijlen

Auteurs

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op