HomepageNieuws

Ik zie mezelf nog twijfelen. Het was ongeveer een jaar geleden; de wereld werd steeds sterker overspoeld door een virus waar we toen nog erg weinig van wisten, maar ik was toen vooral nog bezig met een andere vraag. Past deze rol wel bij me? Kom ik hierbij tot mijn recht en kan ik de opdrachtgever bieden waar hij op zoek naar is?

 

Bezig met vitaliteit vanuit verschillende rollen

Al jaren houd ik me heel erg veel bezig met de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. In eerste instantie vooral als onderzoeker. Wat maakt dat een bedrijf vitaal is? Samen met collega’s hebben we honderden parken en bedrijven in zo veel verschillende regio’s in Nederland bezocht. De uitdaging? De praktijk van alledag van een ondernemer vertalen naar een onderbouwde stip in het door ons ontwikkelde vitaliteitsmodel. Hoe vitaal is een park?
Maar ook als adviseur of coach op bedrijfsniveau: bijvoorbeeld als lid van het Recreatie Expert Team Drenthe of het Kwaliteitsteam op de Veluwe, of gewoon als ondernemersadviseur. Door naast de ondernemer te gaan staan, samen met hem of haar te kijken wat de volgende stap kan zijn. De praktijk van alle dag gewoon zelf meemaken en samen mogen optrekken met een ondernemer.
Als trainer, om te met overheden te kijken hoe je met een objectieve vitaliteitsbril naar de sector kan kijken. En door overheden te helpen om die praktijk van alle dag te doorgronden, de eigen voorkeur uit te schakelen (het is niet relevant of je het mooi of lelijk vindt, of dat je er zelf al dan niet zou willen overnachten) en met een zo objectief mogelijke bril naar de sector te kijken.

 

Aan de slag als kwartiermaker?

En vorig jaar kwam daar mogelijk een nieuwe rol bij. Ik werd benaderd of als ik ‘kwartiermaker’ aan de slag zou willen gaan met een vitaliteitsaanpak in Noord-Holland Noord, waar we eerder een vitaliteitsonderzoek mochten uitvoeren. De kwartiermaker moest gaan kijken of er voldoende draagvlak en urgentie werd gevoeld in de regio voor een samenhangend programma vitale verblijfsrecreatie. En, als dat zo was, zou deze persoon dit programma ook moeten opstellen. Hoe gaaf is het dat een regio het niet wil laten bij een onderzoek, maar ook echt aan de slag wil? Hoe gaaf zou het zijn als je dat proces mag begeleiden? Ik was gevleid, maar ik zal u eerlijk bekennen: ik vond het doodeng. Dat ik vanuit mijn eerdere rollen ondertussen inhoudelijk goed ingewerkt was, daar zat mijn twijfel niet. Waar mijn twijfel wel zat, was of ik voldoende energie zou krijgen, de juiste interventies zou kunnen plegen die nodig zijn om de volgende stap te zetten?

 

Persoonlijke ontwikkeling

In de afgelopen jaren heb ik me veel bezig gehouden met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik laat me daarin al jaren met enige regelmaat professioneel coachen door Dhyan de Bruin. Dhyan heeft me veel dingen geleerd, maar vooral om meer naar mijn onderbuik te luisteren en me bewuster te zijn van mijn rol en verantwoordelijkheid. Dhyan heeft me gespiegeld, maar me vooral ook zelf in mijn kracht laten zetten en me kwetsbaar durven op te stellen als dat even niet lukt.

Het was dan ook aan Dhyan dat ik de vraag stelde: moet ik dit willen en ben ik de juiste persoon? Zoals zo vaak beantwoordde niet hij zelf de vraag, maar gaf hij mij de juiste spiegel. In de afgelopen jaren heb ik, mede aan de hand van de zogenaamde ODC-techniek geleerd dat ik mezelf optimaal kan ontwikkelen én de meest toegevoegde waarde heb voor mijn opdrachtgevers als ik me kan inzetten als mensgerichte communicator (het leggen van verbindingen, commitment tonen, gericht op samenwerken) en procesmatige autoriteit (het in goede banen leiden van een proces, omgevingssensitief, met de durf om aan te geven wat er nodig is om een proces weer vlot te trekken). Als ik me maar op deze wijze als kwartiermaker zou kunnen inzetten, zo concludeerde ik, zou de rol uitstekend bij me kunnen passen. Een opluchting, omdat ik nu volmondig ‘ja’ kon zeggen tegen de vraag, door ook mijn rol daarbij duidelijk te benoemen. Ik verwoordde dat destijds als volgt: ‘Ik zie daarbij mijn rol niet als visionair die voor de groep gaat staan en vertelt hoe het zou moeten, maar wel als de rol van verbinder, die kijkt naar wat mogelijk is, waar verbindingen en overeenkomsten liggen, met ruimte voor het eigen geluid.’ Als dat zou passen, zou ik het graag doen.

 

Mijn ervaring

Nu vraagt u zich misschien af hoe het bevallen is. In Noord-Holland Noord ben ik samen met de gebiedspartners gekomen tot een pragmatische aanpak voor het vitaliseren en excelleren van verblijfsrecreatie. Een proces met hobbels op de weg, omdat het op één lijn krijgen van 18 gemeentebesturen en de provincie niet eenvoudig is. Maar wel een super boeiend proces, omdat ik met de gebiedspartners, ondanks verschillen in inzichten, kennis en uitgangsposities vooral de wil heb geproefd om er iets van te maken. Ik zag het daarbij niet als mijn rol om het antwoord te verzinnen of met de briljante oplossing te komen, maar wel om goed te luisteren, te verbinden en goede ideeën van anderen te vertalen naar een werkbaar voorstel. Of ik daarin geslaagd ben? Dat oordeel laat ik graag aan de gebiedspartners zelf over; onlangs hebben de laatste gemeenten ingestemd met het voorstel, en daarmee zal het programma binnenkort worden gelanceerd.

Wel kan ik zeggen dat ik super blij ben dat ik de opdracht heb aangenomen. Ondertussen ben ik ook in Overijssel aan de slag gegaan in een soortgelijk traject. Samen met bestuurlijk kwartiermaker Hans Vroomen heb ik daar onlangs een plan voor een expertisecentrum vakantieparken Overijssel opgeleverd, die we hopen op eind april tijdens een bestuurlijke bijeenkomst te lanceren. En in Utrecht ben ik nog, samen met Wies ten Have van BugelHajema nog volop bezig met onze verkenning naar een mogelijke aanpak.

Dezelfde thematiek, een nieuwe rol. En ondertussen blijven we met het bureau bezig met vitaliteitsonderzoeken, met coaching, met het geven van training. Maar de kruisbestuiving die de verschillende rollen elkaar geven zijn groot. Ik ben benieuwd naar de volgende uitdaging die me sterk laat twijfelen. Ik zie er nou al naar uit!

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jan Jaap via thijs@ruimteenvrijetijd.nl of via 06 51174193.