HomepageNieuws

April doet wat hij wil. Dat is de afgelopen dagen wel duidelijk. Terwijl de hagel tegen mijn raam klettert leg ik de laatste hand aan de conceptvisie toerisme en recreatie voor de gemeente Westerkwartier (Groningen). De afgelopen maanden heb ik samen met mijn collega’s, de gemeente en Hanneke Schmeink aan deze nieuwe visie gewerkt.

 

Brede welvaart

Toerisme en recreatie is belangrijk voor de gemeente Westerkwartier. Daarbij is niet alleen aandacht voor de positieve impact op de lokale economie, maar ook op de brede welvaart en het welzijn. Brede Welvaart is een nieuwe internationale maatstaf die is ontwikkeld om welvaart te meten voorbij economische groei alleen. Brede welvaart gaat ook over gezondheid, het gevoel van veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van de leefomgeving en veel meer.

Toerisme en recreatie draagt hieraan bij. Denk aan de honderden kilometers aan fiets-, wandel- en vaarroutes, evenementen en plekken waar cultuur, natuur en erfgoed kan worden beleefd. Voorzieningen die stimuleren om de deur uit te gaan, in beweging te komen, tot rust te komen, te bezinnen en te genieten. Juist de vrijetijdssector kan van grote maatschappelijke betekenis zijn voor een gebied én bijdragen aan het behoud van voorzieningen, het creëren van werkgelegenheid en ondernemerschap stimuleren. Het is dus erg waardevol om verder te kijken dan alleen economische factoren.

 

De wereld ziet er anders uit

Gelukkig merken we dat steeds meer gemeenten en regio’s aandacht hebben voor bredere welvaart en welzijn. Zo ook in de visies die we ontwikkelen voor Zuidoost Fryslân, Sliedrecht en Hillegom, Lisse en Teylingen. De wereld ziet er dan ook heel anders uit dan vijf jaar geleden. Er zijn twee leidende visies verschenen; het Perspectief 2030 van het NBTC en het advies Waardevol toerisme van de Raad voor de Leefomgeving. Deze visies hebben het denken over toeristische ontwikkeling in een nieuw daglicht gesteld. We zien een verschuiving van een economische benadering van toerisme en recreatie naar een maatschappelijke kijk hierop. Het gaat nu veel meer over toerisme inzetten als middel om bij te dragen aan andere (maatschappelijke) opgaven in plaats van doel op zich.

 

Betekenisvolle sector

Het Westerkwartier staat nog aan het begin van de toeristische bestemmingsontwikkeling. De ambitie is om de vrijetijdssector de komende jaren van nog meer betekenis te laten zijn; voor de regionale economie, leefomgeving, de planeet én elkaar, zodat iedereen profiteert van toerisme en recreatie.

De hagel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor zonnestralen. Ik trek mijn jas aan om voor de volgende winterse bui nog snel even een rondje te wandelen, want wandelen heeft een positief effect op mijn eigen welzijn. En dat is ook belangrijk!

Meer weten over onze visietrajecten? Neem contact op met Annemiek Riefel via riefel@ruimteenvrijetijd.nl of 06-15640284.

null

Annemiek Riefel

Expert visievorming