Nieuws

Het grote belang van de toeristisch-recreatieve sector voor de landelijke, provinciale en lokale economie is op dit moment zichtbaarder dan ooit tevoren. De sector is hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om het coronavirus in te dammen. De gevolgen zijn direct voelbaar. VisitBrabant vroeg ons scenario’s te schetsen voor toerisme in Brabant en de mogelijke effecten in kaart te brengen van het coronavirus op de beeldvorming van Brabant als toeristische bestemming.

Om dit in kaart te brengen hebben we bestaande bronnen, scenario’s, trends en prognoses omtrent de pandemie en de toerismebranche samengevoegd, en vertaald naar mogelijke gevolgen voor Noord-Brabant. Ook vroegen we Nederlanders naar hun beeldvorming van Brabant, in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research.

Het actief bezig zijn, natuur, ruimte en rust staan centraal

Ondanks dat Brabant bekend staat als de brandhaard van corona in Nederland, heeft voor een groot deel van de ondervraagden (78%) de coronapandemie geen negatieve invloed had op het sentiment bij Brabant. Bij ruim een vijfde van de ondervraagden (22%) heeft de pandemie wél een negatieve invloed gehad op het beeld van de provincie. Verder zien we dat de voorkeur uitgaat naar uitstapjes en vakanties in eigen land waarbij het actief bezig zijn, natuur, ruimte en rust centraal staan. Het onderzoek bevestigde ook vermoedens: hoe de geldende coronamaatregelen zijn doorgevoerd bij toeristische bedrijven, blijkt een belangrijke factor in het huidige zoek- en boekgedrag van consumenten. Ook het activiteitenaanbod op locatie en in de omgeving, de mate waarin ruimte beschikbaar is en drukte vermeden kan worden, zijn belangrijke factoren.

De exacte gevolgen van de coronacrisis voor onze sector op middellange tot lange termijn zijn uiteraard moeilijk te overzien. Om toch gevoel te krijgen bij de effecten op langere termijn hebben wij, in samenwerking met BUas (Breda University of Applied Sciences), een vertaling gemaakt van bestaande scenario’s naar Brabant. Hieruit blijkt dat de gevolgen enorm kunnen zijn, vanwege de sterke terugloop van inkomend toerisme, het zakelijk toerisme hard dat getroffen is én naar verwachting een langere herstelperiode nodig heeft dan de leisure markt, en vanwege een sterke omzetdaling in de voorjaarsperiode bij de verblijfsrecreatie.

De sector staat voor een grote uitdaging – dit biedt kansen

Maar er liggen ook kansen liggen om de schade te beperken, schetst VisitBrabant in eigen publicatie over het onderzoek (zie: Scenario’s en reistrends in het coronatijdperk). Daarin stelt VisitBrabant: “Het is duidelijk dat de sector voor een grote uitdaging staat. Intensieve samenwerking is nodig om stappen te zetten naar herstel.” Te lezen is hoe VisitBrabant de onderzoeksgegevens gebruikt om keuzes te nemen en te onderbouwen. Zo wordt in de herstelcampagne juist dát aanbod centraal gezet waar consumenten nu extra waarde aan hechten, lanceerde VisitBrabant een druktemeter voor Brabantse natuurgebieden en blijft het profileren van Brabant (nu onder de noemer: “Hier moet je zijn in Brabant”) centraal staan. Hiermee hoopt VisitBrabant bij te dragen aan een herstel van de vrijetijdseconomie en de impact op de sector te beperken te beperken.

Verder lezen over dit onderwerp? Lees dan de publicatie van VisitBrabant over dit onderzoek: Scenario’s en reistrends in het coronatijdperk of lees het artikel “Durft de toerist weer naar brandhaard Brabant te komen?” in het Brabants Dagblad.

Meer weten? Neem dan contact op met Cindy Gelderman via gelderman@ruimteenvrijetijd.nl

Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Cindy Gelderman

Expert cijfers