Markt en consumentCindy GeldermanJan Jaap ThijsProjectenRick van Zadelhoff

De gemeente Brummen heeft in 2021 de visie Kwaliteitstoerisme in de gemeente Brummen vastgesteld. In deze visie wordt het gedachtegoed van waardevol toerisme omarmd. Brummen wil graag dat toerisme kan bijdragen aan maatschappelijke doelen. In de visie is één van de focuspunten het stimuleren en creëren van aanbodontwikkeling. Ons bureau is gevraagd om te onderzoeken welke kansen er voor verblijfsrecreatie zijn in de gemeente Brummen.

 

Welke marktruimte is én voor wie?

Op basis van beschikbare data hebben wij onderzocht tot welke indicatie van kwantitatieve marktruimte we konden komen. Daaruit is gebleken dat er voor enkele vormen van verblijfsrecreatie marktruimte lijkt te zijn. We hebben daarnaast ook gekeken naar voor wie het huidige verblijfsaanbod het meest geschikt lijkt te zijn en hoe zich dat verhoud tot de vraag van (potentiële) gasten. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de Leefstijlvinder.

 

Wat vinden inwoners en stakeholders?

We hebben inwoners gevraagd hoe zij naar toerisme en recreatie in hun eigen gemeente kijken. Zien ze de voordelen van toerisme en recreatie en/of ervaren ze (ook) negatieve effecten? We het inwonerspanel van de gemeente Brummen benaderd met deze vragen en ze ook gevraagd naar hun opvattingen over toekomstige toeristische aanbodontwikkeling. Ook hebben we lokale experts (op het gebied van natuur, detailhandel, mobiliteit) bevraagd over hoe ze naar de effecten van recreatie en toerisme op de leefomgeving kijken en of dit uitdagingen oplevert.

 

Conclusies en aanbevelingen

In een rapport en bijbehorende factsheet hebben we de resultaten uitgewerkt, conclusies getrokken en hebben we de gemeente Brummen een aantal aanbevelingen gedaan over hoe de gemeente verder kan met het stimuleren en creëren van aanbodontwikkeling en wat daarbij aandachtspunten zijn.

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op

Medior adviseur

Strategische, analytische en betrokken adviseur

Neem contact op