Markt en consument

De vrijetijdssector in Lelystad is in ontwikkeling. De komende jaren wordt verder ingezet op de aantrekkingskracht en bekendheid van Lelystad om meer bezoekers te trekken. Naast toerisme en recreatie zijn er nog andere domeinen die een claim op de (schaarse) ruimte leggen de komende jaren. In het kader van de omgevingsvisie worden de verschillende ontwikkelingen nu naast elkaar gelegd, waaronder de (mogelijke) ontwikkelingen van toerisme. Hiertoe hebben wij een toeristische prognose opgesteld voor de gemeente Lelystad, om een inschatting te geven van de ontwikkeling van het aantal toeristen, activiteiten en impact op de ruimte.

 

Wilt u ook zicht op de toekomstige ontwikkelingen van toerisme in uw gemeente of regio? Neem dan contact met ons op.

null

Sanne Meekes

Expert vitaliteit

Auteurs

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op