Markt en consument

Het Recreatie Expertteam (RET) Drenthe is een team van professionals met uiteenlopende achtergronden. Ondernemers kunnen een traject aanvragen, waarbij eerst duidelijk wordt gemaakt wat de vraag exact is. Er volgt een intake met de coördinator van het team waarna duidelijk wordt welke expertises er nodig zijn.

 

Een ondernemersvraagstuk wordt door het Recreatie Expertteam vanuit diverse oogpunten benaderd. Jan Jaap Thijs en Martijn Huijgen zitten vanuit het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in het team om ondernemers door de bril van de consument naar hun eigen bedrijf te laten kijken. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen stellen Jan Jaap en Martijn hiervoor – net als de andere experts – hun kennis tegen onkostenvergoeding beschikbaar.

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op

Kritische en resultaatgerichte adviseur, met oog voor het grotere plaatje.

Neem contact op