Ellen RuiterJan Jaap ThijsProjectenVitaliteitVitaliteit vechtdal

Het Vechtdal mag zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Dat is de conclusie uit ons onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal. Het Overijssels Vechtdal is een belangrijke toeristische regio. In opdracht van de Vechtdalgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle en hun partners hebben wij onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector.

Aantal verblijfsaccommodaties neemt toe

Het aanbod aan verblijfsaccommodaties in het Vechtdal is toegenomen. Vooral het aantal B&B’s in het Vechtdal is sterk toegenomen. Ook het aantal overnachtingen in hotels en B&B’s groeit. Vraag en aanbod lijken hier redelijk in evenwicht te zijn. Voor het overige staat de verblijfsmarkt in het Vechtdal redelijk onder druk. Bezettingsgraden laten over algemeen een lichte daling zien. Dat is vooral te zien bij de campings en bungalowparken. Wel is het zo dat de onderlinge verschillen per verblijfsaccommodatie daarin groot zijn.

Uitbreiding aanbod voor kansrijke doelgroepen

Aan de hand van de zogenaamde Leisure Leefstijlen is gekeken in hoeverre vraag en aanbod in kwalitatieve zin matchen. De meeste bezoekers die het Vechtdal bezoeken, vallen onder de groep ‘ingetogen aqua’ (22,8%). Juist voor deze groep is het aanbod beperkt, vooral bij de campings. Daarnaast bezoeken veel toeristen uit de groepen ‘uitbundig geel’ (echte levensgenieters) en ‘gezellig lime’ (recreëren is vrij zijn, rust en ontspanning) het Vechtdal. Het aanbod voor deze groepen lijkt op orde te zijn. Ook de groep ‘rustig groen’ (geen grote wensen, privacy en rust) vindt in het Vechtdal een aantrekkelijk aanbod. Het aanbod voor de groepen ‘sportief & avontuurlijk paars’, ‘comfortabel & luxe blauw’ en ‘cultureel & inspirerend rood’ is beperkt, terwijl hier wel kansen liggen. Belangrijke aanbeveling is dan ook dat het aanbod voor de kansrijke doelgroepen wordt uitgebreid.

Gezonde basis met koplopers

De vitaliteitsscan is uitgevoerd voor campings, bungalowparken en hotels. De scan geeft inzicht in de kwaliteit en het toekomstperspectief van deze bedrijven. Bij kwaliteit is onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, promotie en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief is gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiën en de bezetting. Het grootste deel (71%) van de bedrijven scoort in de scan positief op zowel kwaliteit als toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn samen goed voor het merendeel (79%) van het aantal bedden. Maar liefst 14% van de bedrijven in het Vechtdal zijn echte koplopers. Zij zijn samen goed voor een derde van de bedden. Onder de koplopers bevinden zich opvallend veel campings. Daarmee mag de regio Vechtdal zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Wel is het belangrijk dat de kopgroep vitaal blijft door te vernieuwen en te investeren om de koppositie vast te houden. Naast de koplopers is er een grote en diverse groep middenmoters. De uitdaging voor deze groep is te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Circa 29% van de bedrijven zijn zogenaamde ‘zorgenkindjes’ en ‘achterblijvers’. Deze bedrijven bevinden zich in de kampeer- en bungalowsector. Wel ligt dit percentage een stuk lager dan in andere regio’s.

Meer weten? Neem contact op Jan Jaap via thijs@ruimteenvrijetijd.nl.

Download hier een samenvatting van het onderzoeksrapport:
Rapportage Verblijfsrecreatie in het Vechtdal – Samenvatting

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op