ProjectenNaamsbekendheid en imago heuvelrug

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. Het bureau beheert en onderhoudt de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. Daarnaast ontwikkelt en vermarkt het Routebureau onder meer thematische routes.

 

Bij de oprichting eind 2017 hebben de deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht met elkaar afgesproken dat er in 2021 een evaluatie dient plaats te vinden, die als basis dient voor de organisatie en de invulling van het Routebureau vanaf 2022. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. De basis van de evaluatie is de werking van een provinciaal routebureau en de inhoud van het takenpakket. Met name het uitgangspunt ‘het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht’ willen we toetsen. Wat betekent dit voor de deelnemers, nu en in de toekomst?

 

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd stelt een vragenlijst voor de evaluatie op, zet deze uit onder alle Utrechtse gemeenten en de provincie, als deelnemers aan het Routebureau en analyseert en rapport de uitkomsten. Waar nodig worden verdiepende gesprekken gevoerd, om extra kleur en inhoud aan de uitkomsten te geven. De rapportage wordt in de herfst verwacht.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert routenetwerken

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op