Markt en consumentProjectenhaalbaarheidsstudie andijk

Om te achterhalen of de plannen voor het nieuw te realiseren Centrum voor Water in Andijk (een experience centrum over water met een onderwaterbeleving en uitkijktoren) haalbaar zijn hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van het bestuur van het Centrum voor Water. Daarbij hebben we gekeken naar de aantrekkelijkheid van het concept, de financiële haalbaarheid en hoe onderscheidend het concept is. Daarbij hebben we onder andere een benchmark uitgevoerd en de Leisure Leefstijlmethodiek meegenomen. Met als conclusie dat het concept een mooie aanvulling is op het bestaande toeristische product in de regio Noord-Holland Noord en de doelen met betrekking tot verwachtte bezoekersaantallen en inkomsten realistisch zijn gesteld.

Meer weten? Neem gerust contact op met Annemiek!

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert vrijetijdseconomie

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op