LeefbaarheidProjecten

De krapte op de arbeidsmarkt is overal in Nederland voelbaar, maar op de Friese Waddeneilanden manifesteert de opgave zich nog wat sterker. Immers, niet iedereen wil op de eilanden wonen, en het vinden van betaalbare woonruimte is lastig.

Ons bureau voert, in opdracht van de Friese Waddeneilanden en in nauwe samenwerking met de ondernemers(verenigingen), een onderzoek uit onder ondernemers op de eilanden. Hiermee wordt een betrouwbaar beeld verkregen van de huisvestingsproblematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Centraal staat de problematiek die door ondernemers wordt ervaren. De impact van de huisvestingsproblematiek op de leefbaarheid moet echter ook niet onderschat worden, zeker gezien de grote afhankelijkheid van de toeristische sector.

Naar verwachting wordt eind maart 2020 het onderzoek gepresenteerd aan de gemeenten en ondernemersverenigingen.

Meer weten? Neem contact op met Tinco Lycklama.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert leefbaarheid

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op