Leefbaarheid

In samenwerking met verschillende intermediairs organiseren we inspirerende (online) sessies op het thema waardevol toerisme.

Toerisme en (waterlinie)erfgoed

Samen met Stichting Liniebreed Ondernemen organiseerden we een inspirerende bijeenkomst over het thema waardevol toerisme en (waterlinie) erfgoed. Bezoekers komen voor natuur en erfgoed, maar dragen ze er ook aan bij? En zo ja hoe kan dat dan het beste worden georganiseerd. Dus in balans. Samen met de deelnemers verkenden we de opties.

Waardevol toerisme op de dag van de economie

Samen met gemeenten uit het netwerk van CLOK organiseerde we een dialoog over toerisme en de relatie met leefbaarheid. Draagt toerisme er aan bij? En wanneer slaat dit om in een minder gunstige balans? En hoe voorkom je dit? In de zaal zaten verschillende gemeenten die vanuit verschillende invalshoeken de dialoog met elkaar aangingen aan de hand van onze presentatie.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op