LeefstijlenProjecten

Venray heeft een goed aanbod aan recreatieve routes. De gemeente heeft de wens om dit potentieel verder te ontwikkelen en uit te laten groeien tot een top-regio voor recreatief fietsen en wandelen met aantrekkingskracht op de wijde omgeving. Daarom is behoefte aan een masterplan, waarin de gewenste ontwikkeling van de recreatieve routestructuren wordt uitgewerkt.

In samenwerking met adviesbureau Viforis wordt gewerkt aan het masterplan. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd levert de bouwstenen voor de recreatieve routes voor wandelen en fietsen. Dat bestaat zowel uit de vraagzijde: welke leefstijlen maken (potentieel) gebruik van de wandel- en fietsroutes en voor welke leefstijlen is het huidige aanbod aan wandel- en fietsroutes aantrekkelijk? Hiervoor maken we ook gebruik van de uitkomsten van ons onderzoek naar natuurbeleving.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco lycklama

Expert natuurbeleving

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op