LeefbaarheidMarkt en consumentProjectenonderzoek nichemarkten en recreatiebehoeften

Zijn er vrijetijdsbehoeften die ruimtelijk lastig een plek kunnen krijgen (in het groen), zoals vliegen met drones, naakt recreëren, hangplekken voor jongeren, bijzondere evenementen, extreme sporten, homo-ontmoetingsplaatsen, etc. Dit is de kernvraag van een onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan ons bureau.

Provincie wil voldoende recreatief aanbod

De provincie Zuid-Holland spant zich in om inwoners van Zuid-Holland op een prettige manier in het groen te laten recreëren. De provincie heeft zich onder meer tot taak gesteld om te bevorderen dat er voor inwoners voldoende en gevarieerd recreatief aanbod in de provincie is. Om hieraan te kunnen werken is het nodig om te weten wat de recreatieve behoeften zijn. De vraag speelt of iedereen kan recreëren in de provincie, of er sprake is van recreanten die zich niet gehoord voelen en of er behoeften over het hoofd gezien worden. Bijvoorbeeld van groepen recreanten die zich minder laten horen vanwege hun omvang, achtergrond of bijzondere recreatiebehoeften.

Onderzoek specifieke recreatiebehoeften

Daarom is Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een onderzoek gestart. Hiervoor maken we gebruik van bestaande onderzoeken naar bezoeken aan de natuur en studies naar recreatiegedrag- en behoeften. Daarnaast interviewen we terreinbeherende organisaties, om hen te vragen naar wat zij zoal tegenkomen in hun gebieden, welke ontwikkelingen zij zien en of zij daarin kunnen voorzien – kortom: welke behoeften zijn er en krijgen die een plek? Of is er sprake van een mismatch?

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert vrijetijdseconomie

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op