ProjectenVisie verblijfsrecreatie

In het voorjaar van 2020 heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in samenwerking met BügelHajema Adviseurs en Hanneke Schmeink het vitaliteitsonderzoek onder campings, bungalowparken en jachthavens afgerond, dat zij uitvoerde in opdracht van de provincie Utrecht. Naar aanleiding van dit onderzoek is een stuurgroep Aanpak vakantieparken en jachthavens. samengesteld. In opdracht van de stuurgroep hebben twee ‘verkenners’ gekeken of er voldoende draagvlak is voor een provinciebrede integrale visie en programma Vitale Verblijfsrecreatie in de provincie Utrecht. Jan Jaap Thijs (Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd) en Wies ten Have (BügelHajema) hebben hieraan gezamenlijk invulling gegeven.

 

Als verkenners hebben we met alle Utrechtse gemeentebesturen gesproken, met HISWA-RECRON en een aantal ondernemers. We constateerden dat er het draagvlak voor een gezamenlijke aanpak sterk verschilt per gemeente, mede vanuit de verschillende opgaven en de omvang van de sector in de betreffende gemeenten. Vooral bij gemeenten met relatief veel parken en jachthavens bestaat er veel interesse om samen met de provincie en andere gemeenten op te trekken. Als verkenners hebben we een pragmatisch voorstel gedaan aan de stuurgroep om aan de slag te gaan met een aantal concrete pilots. Zo kan men ervaringen op doen en kunnen de gemeenten die in de startblokken concreet aan de slag met parken. Ook is een voorstel gedaan om invulling te geven aan kennishiaten die zijn geconstateerd in de gesprekken. De besluitvorming over de vervolgstappen vindt in de zomer van 2021 plaats.

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op