Edwin van der WoudeLeefstijlenMarkt en consumentProjectenEpe toeristisch profiel

Epe heeft de recreant en toerist veel te bieden, maar wat nog ontbrak, was een helder toeristisch profiel. De gemeente vroeg ons, om in samenwerking met Edwin van der Woude, zelfstandig marketingadviseur, tot een verscherpt toeristisch profiel te komen. Hoe combineer je een profiel dat onderscheidend en bijzonder is, maar tegelijkertijd toch breed wordt gedragen? Op basis van een analyse van wat er al lag aan rapporten en onderzoeken en een interviewronde langs verschillende ondernemers en organisaties, stelden we een verscherpt toeristisch profiel op. We legden verschillende varianten voor aan ondernemers en raadsleden, maar één profiel kwam heel snel als favoriet naar voren: Epe als recreatief-toeristische bestemming met 100% wildgarantie: zie https://www.youtube.com/watch?v=suoGxgnU3dI. Dit profiel hebben we uitgewerkt in een concreet plan, samen met de lokale Stichting Promotie Gemeente Epe (SPGE).

Ondertussen is het profiel breed omarmd. De gemeenteraad heeft het profiel unaniem aangenomen en ondernemers zijn al druk bezig met het ontwikkelen van allerlei arrangementen die met 100% wildgarantie te maken hebben. We zijn als bureau door de gemeente en de SPGE gevraagd om de Stichting in 2017 te begeleiden bij de eerste implementatie van het profiel: concrete product- en arrangementsontwikkeling. Daarnaast hebben we de SPGE ondersteund bij het schrijven van een strategisch meerjarenprogramma, zodat de lading en uitwerking van het 100% Wild-profiel ook voor de komende jaren goed geborgd is.

Edwin van der Woude advies onderzoek ondernemer marketing gebiedontwikkeling

Edwin van der Woude

Expert marketing

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Edwin van der Woude advies onderzoek ondernemer marketing gebiedontwikkeling

Senior adviseur

Ervaren strateeg en marketeer die gemakkelijk pendelt tussen strategie en uitvoering.

Neem contact op