onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - toekomstperspectief verblijfsrecreatie noordoost-twente

Toekomstperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

Noordoost-Twente heeft de toerist veel te bieden. Het unieke landschap is een grote trekpleister voor fietsers en wandelaars. Hoe zorgen we ervoor dat het toerisme leidt tot een economische impuls voor het gebied tijdens het verblijf van de toeristen? Voor die economische impuls is een gezond, divers, toekomst- en vraaggericht toeristisch product nodig. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente vroeg zich af hoe zij om kan gaan met nieuwe initiatieven vanuit de verblijfsrecreatiesector, in een markt die over het algemeen verzadigd is. Deze vraag is kenmerkend voor het probleem dat in de verblijfsrecreatie ook wel wordt aangeduid als de verblijfsrecreatieparadox.

Ook in Noordoost-Twente is dit de aanleiding voor een onderzoek naar de kwaliteit en het perspectief voor de verblijfsrecreatie. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende gemeenten Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal en de provincie Overijssel. Is er sprake van een verblijfsrecreatieparadox, en hoe ziet die er dan uit? Vervolgens is ingezoomd op de kwaliteit, levensvatbaarheid en toekomstgerichtheid van ondernemingen in de verblijfsrecreatie in Noordoost-Twente. Hiervoor zijn diverse ondernemers uitgebreid geïnterviewd.

De samenvatting van de rapportage kunt u hier downloaden [pdf].
Het gehele rapport kunt u hier downloaden [pdf].