LeefstijlenProjecten

Batavialand, Schokland, Urk en het Waterloopbos – Flevoland telt vier watericonen. Met deze vier iconen neemt Flevoland deel aan de Nederland Waterland lijn van NBTC Holland Marketing. Het doel van deze lijn is Nederland als Waterland in het buitenland te positioneren, passend binnen de strategie van spreiding van toeristen in ruimte en tijd. Om de potentie van deze lijn beter te benutten, wil Visit Flevoland de watericonen van Flevoland steviger verbinden en sterker beleefbaar maken.

Aanbodanalyse recreatieve voorzieningen

Om te bepalen welke combinatiebezoeken interessant zijn tussen de watericonen en de recreatieve voorzieningen in de omgeving, hebben wij voor Visit Flevoland een aanbodanalyse uitgevoerd. De aanbodanalyse bevat informatie over recreatieve voorzieningen in Flevoland en de aantrekkingskracht van iedere voorziening op (inter)nationale toeristen. Zodoende wordt snel zichtbaar of een combinatiebezoek tussen watericoon A en bijvoorbeeld evenement B een logische combinatie is voor doelgroep X, of dat dit vanuit de doelgroep bezien geen logische combinatie is. Zo kan Visit Flevoland de juiste partijen stimuleren meer samen te werken, vanuit gemeenschappelijkheid.

Wilt u meer weten over deze aanbodanalyse? Vraag het Annemiek Riefel.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert markt en consument

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op