LeefstijlenProjectenfriesland behoeftenonderzoek

In opdracht van de provincie Fryslân deden we onderzoek naar de ontwikkelkansen voor de sector verblijfsrecreatie. We voerden het onderzoek uit in samenwerking met ARCADIS en het European Tourism Futures Institute (ETFI). We pasten verschillende tools toe, waaronder marktonderzoek met behulp van scenario’s. Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan kwaliteit van het verblijf vanuit de consument, is gewerkt met leisure leefstijlen. Op basis daarvan adviseerden we over nieuw economisch en ruimtelijk beleidsinstrumentarium voor de provincie.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert marktonderzoek

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op