LeefbaarheidMarkt en consumentProjectenSanne MeekesInclusieve recreatie

‘Een inclusieve samenleving’, een prachtig streven dat we steeds meer voorbij zien komen in het beleid van overheden. Nog mooier zou het zijn als dit ook kan worden toegepast op sport en recreatie. Nederlanders hebben namelijk gemiddeld bijna 44 uur vrije tijd per week te besteden. Bij een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt en er gelijke kansen zijn voor iedereen, hoort ook een inclusief vrijetijdslandschap. Gelukkig zien we dat dit onderwerp leeft in Nederland, waaronder in de provincie Zuid-Holland. Voor de provincie Zuid-Holland mogen we namelijk, samen met Mulier Instituut, hier een onderzoek naar doen. En dat doen we met veel plezier!

“Wij kiezen voor een open en inclusieve samenleving” – Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is streeft naar een inclusieve samenleving, onder andere door te investeren in een gezonde en attractieve leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. De wens is om de leefomgeving optimaal te kunnen afstemmen op de vraag naar recreatie en sport in de openbare ruimte. Om die reden voeren wij samen met het Mulier instituut een onderzoek uit naar de recreatieve en sportieve behoeften van de inwoners van Zuid-Holland, met daarbij speciale aandacht voor enkele specifieke groepen. Deze groepen zijn ondervertegenwoordigd in onderzoeken of kunnen om bepaalde redenen in mindere mate deelnemen aan recreatie en sport. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan beleid en initiatieven waarbij geen groepen worden uitgesloten. Hoe mooi zou het zijn dat iedereen mee kan doen met sport en recreatie en geaccepteerd wordt?

Recreatie en sport voor iedereen

De behoeftes voor recreatie en sport worden in kaart gebracht voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een chronische aandoening, mensen met een niet-westerse achtergrond, mensen met een lage sociaaleconomische status en LHBTI’ers. Hiermee krijgen we inzicht in de mogelijkheden voor deze groepen en welke eventuele belemmeringen worden ervaren op basis van iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, sociale positie of seksuele geaardheid zijn. Een erg interessant en belangrijk onderzoek! En wellicht kunnen deze resultaten bij verschillende recreatieve of sport gerelateerde vraagstukken leiden tot een inclusievere samenleving. Dus, op naar recreatie en sport voor iedereen!

Het onderzoek wordt naar verwachting in mei gepubliceerd. Meer weten over dit onderzoek of over de resultaten? Neem dan contact op met Sanne Meekes via meekes@ruimteenvrijetijd.nl.

Sanne Meekes ruimte vrije tijd toerisme recreatie onderzoek advies leefbaarheid balans waardevoltoerisme

Sanne Meekes

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op