Ellen RuiterMarkt en consumentProjectenTinco Lycklama

“Wat enkele jaren geleden begon als een wild idee, een hobby van liefhebbers en kenners, groeit langzaamaan uit tot een steeds realistischer initiatief. “

Dat is de conclusie van de haalbaarheidsstudie van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, in opdracht van de samenwerkende gemeenten en de Veluwe op 1.

Ons bureau heeft hierin samengewerkt met een aantal experts op het gebied van locatie-onderzoek en financiële haalbaarheid. Zelf onderzochten we de kansrijkheid van doelgroepen.

Grafheuvels zijn nog niet zo bekend als hun Drentse evenknie de Hunnebedden, maar toch halen ze de kranten. De Noord-Veluwe is ook dé plek als het in Nederland en zelfs Europa gaar om deze wonderlijke bobbels zand in het landschap. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende manieren zijn om grafheuvelcentrum vorm te geven, we hebben drie varianten onderscheidden:

  • Grafheuvelinformatiepunt (ambitie ‘small’)
  • Grafheuvelcentrum, deels beleefbare buitenruimte (ambitie ‘medium’)
  • Xperience Center Veluws Verleden met volwaardige buitenbeleving (ambitie ‘large’)

De keuze voor een variant hangt dus sterk samen met het ambitieniveau. Dit bepaalt sterk de opgave of het huiswerk dat er ook nog te doen is om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan. In het onderzoek geven we aan wat elke variant betekent voor de kosten, ruimtebeslag en daarmee locatiekeuze en ook de mate waarin meer of minder doelgroepen moeten worden aangesproken.

Verderop dit jaar zal ook de samenwerking en afstemming worden gezocht met de toeristische ambities vanuit de Veluwe op 1, maar ook nader worden afgestemd vanuit de recreatiezonering op de Veluwe. Kortom, een enorme stap gezet, op de route naar een grafheuvelcentrum.

Meer weten? Neem contact op Tinco via lycklama@ruimteenvrijetijd.nl.

Download hier het rapport:
Haalbaarheidsonderzoek grafheuvelcentrum Veluwe – eindrapport 2020

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert erfgoed

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op