LeefstijlenProjectenontwikkeling toeristisch profiel

Binnen de gemeente Nuenen c.a. leefde de wens om zich op het onderwerp vrijetijdseconomie sterker te profileren. De geschiedenis die het dorp heeft met Van Gogh is voor velen al reden voor een bezoek aan bijvoorbeeld het Vincentre (museum). We hebben met behulp van leefstijlen onderzocht op welke doelgroepen de gemeente en de ondernemers zich in de toekomst kunnen richten en wat voor vriietijdswensen (o.a. op het gebied van cultuur) zij hebben. We gebruikten hiervoor de postcodes van bezoekers en koppelden die aan leefstijlprofielen. We adviseerden Vincentre over arrangementen en de ontwikkeling van een nieuwe locatie.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert toeristische profilering

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op