Jan Jaap ThijsNatasja SonderenProjectenVitaliteitVitaliteit dagrecreatie

Recent zijn wij gestart met een onderzoek naar de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dit in navolging van een onderzoek dat het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd afgelopen jaar deed naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Overijssel.

De vitaliteit van de verblijfsrecreatie staat landelijk volop in de aandacht terwijl de dagrecreatie in de meeste regio’s in Nederland nog geen primair aandachtspunt is. Maar er is een toenemend besef dat de vitaliteit van verblijfsrecreatie samenhangt met de vitaliteit van dagrecreatie. Zonder een aantrekkelijke, diverse en toekomstbestendige dagrecreatieve sector kan een regio zich niet ontwikkelen tot een vitale toeristische bestemming.

Daarom gaan wij in de Provincie Overijssel van start met het uitvoeren van een vitaliteitsonderzoek in de 20 gemeenten in de regio Twente en West-Overijssel. Vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: In hoeverre versterken dagrecreatie en verblijfsrecreatie elkaar? Hoe vitaal is de sector, om zo inzicht te krijgen in de verwachtingen voor de toekomst? Voor welke doelgroepen hebben de regio’s juist veel of weinig aanbod te bieden en wat is de trekkracht van de voorzieningen in de regio’s?

Het resultaat van dit onderzoek is een concreet inzicht in de stand van zaken van de dagrecreatie in de regio Twente en West-Overijssel: de diversiteit, de vraaggerichtheid, de aantrekkelijkheid, de synergie met de verblijfsrecreatie en de vitaliteit. We verwachten de resultaten van dit onderzoek aan het einde van het jaar te kunnen presenteren.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op