Edwin van der WoudeMarkt en consumentProjectenCommunicatiestrategie

“De uitvoering van het gebiedsprogramma IJsselsprong en de aanleg van de westelijke rondweg N345 hebben grote impact op het nabij de IJssel gelegen dorp Voorst. De dijkverlegging en de rondweg zijn grootschalige ingrepen met effecten op de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Daarnaast wordt het verkeer om het dorp geleid. De lokale ondernemers vrezen de effecten en de gevolgen hiervan op de economische vitaliteit in het dorp.”

Communicatiestrategie dorp Voorst ontwikkelen

Bovenstaande tekst is te lezen in het projectplan “Ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en leefbaarheid kern Voorst waarborgen met impuls”, dat in september 2013 vastgesteld werd. De rondweg is inmiddels gerealiseerd. De vraag die doorklinkt in deze tekst ‘hoe zorgen we ervoor dat Voorst economisch vitaal blijft na aanleg van de rondweg’, is zeer actueel. Daarom heeft de gemeente Voorst en ondernemersvereniging ons gevraagd om een communicatiestrategie en bondig actieplan uit te werken voor het dorp Voorst. Met als doel meer bezoekers naar het centrum van Voorst te trekken.

Leefstijlvinder

Om tot een goede communicatiestrategie te komen hebben we gekeken naar de huidige en gewenste doelgroepen met behulp van de Leefstijlvinder. Het bestaande aanbod en de identiteit van het dorp. Vervolgens hebben we een communicatiestrategie uitgewerkt met bijbehorend actieplan.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert gebiedsmarketing

In het kort

fiber_manual_record  Communicatiestrategie

fiber_manual_record  Gebiedsmarketing

fiber_manual_record  Leefstijlvinder

fiber_manual_record  Vraag- en aanbodanalyse

fiber_manual_record  Marketingplan

fiber_manual_record  Benchmark

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op