Edwin van der WoudeLeefstijlenProjectenDoelgroepbepaling Enschede

“Enschede Promotie is de organisatie die binnen de stad verantwoordelijk is voor citymarketing, evenementen en toerisme. De kerntaken zijn het bevorderen van het (dag)toerisme, het profileren van culturele activiteiten, het vermarkten van Enschede als een aantrekkelijke woon- en winkelstad en het faciliteren en promoten van vele evenementen. Enschede Promotie zet zich constant in om het uitgebreide aanbod van Enschede op een aantrekkelijke manier te presenteren, om zo meer bezoekers naar de stad te trekken.”

Duitse marktbewerking

Via de website uitinenschede.nl wordt het aanbod in Enschede ontsloten. Voor de Duitse markt wordt hiervoor de site stadtenschede.de gebruikt. Zoals al uit de quote hierboven blijkt, is het aanbod in Enschede rijk en gevarieerd. Dit aanbod vraagt erom op maat te worden ontsloten voor de consument, zodat het juiste aanbod bij de juiste vraag terecht komt. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse markt, maar gezien de ligging van Enschede, ook voor de Duitse markt.

Bepalen profiel Duitse gast

Samen met Enschede Promotie hebben wij de Duitse markt doelgroepen nauwgezetter bepaald aan de hand van een leefstijlmodel. Met als doel de marketingcommunicatie voor de Duitse markt te verbeteren.

Edwin van der Woude advies onderzoek ondernemer marketing gebiedontwikkeling

Edwin van der Woude

Expert citymarketing

In het kort

fiber_manual_record  Doelgroepen bepalen

fiber_manual_record  Leefstijlvinder

fiber_manual_record  In opdracht van Enschede Promotie

fiber_manual_record  Citymarketing

fiber_manual_record  Motivaction

fiber_manual_record  Vraag- en aanbodanalyse

Auteurs

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op