Jan Jaap ThijsMarkt en consumentProjecten

In 2016 hielp het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd Achterhoek Toerisme met het ontwikkelen van een strategische visie voor de organisatie voor de komende jaren. Informatievoorziening en gastheerschap vormt in de visie één van de vijf speerpunten. Achterhoek Toerisme wil graag, samen met de lokale partners in de verschillende gemeenten in de Achterhoek, verkennen in hoeverre een toekomstbestendig en onderling beter samenhangende toeristische informatievoorziening te organiseren is.

Ons Bureau ondersteunt de zoektocht naar de optimale samenhang tussen informatievoorziening en regiomarketing. We hebben daarvoor gesprekken gevoerd met alle VVV’s en Toeristische Informatiepunten in de Achterhoek en hebben inspiratie opgedaan hoe het elders in Nederland georganiseerd is. Dat vertalen we, in nauwe samenwerking met Achterhoek Toerisme, naar een concreet plan om de toeristische informatievoorziening in de Achterhoek toekomstbestendig te organiseren, daarbij gebruik makend van de kracht van de regio én die van de lokale organisaties.

Voor vragen, neem contact op met Jan Jaap.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op