ProjectenVitaliteit

Het doel van het programma Vitale Vakantieparken is om de kwaliteit van het aanbod te versterken, meer recreanten naar Noord-Veluwe te trekken en het aantal overnachtingen te laten stijgen. Daarbij is gekeken naar de economie, leefbaarheid en veiligheid en de ruimtelijke ontwikkeling. Ondernemers werken samen met de acht gemeenten en de provincie om dit voor elkaar te krijgen. In opdracht van de Regio Noord Veluwe inventariseerde het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd daarom het bestaande aanbod, het toekomstperspectief, de kansen en belemmeringen.

Het onderzoek gaf op bedrijfsniveau, gemeenteniveau en regionaal niveau een helder beeld van de verblijfsrecreatie in de regio. Zowel voor de regio als voor de gemeenten zijn overzichtelijke rapportages opgesteld. Voor meer informatie: neem contact op met Jan Jaap Thijs.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op