Jan Jaap ThijsVitaliteitKwartiermaken noord holland

In de eerder opgestelde visie vitale verblijfsrecreatie hebben de gezamenlijke overheden in Noord Holland Noord afgesproken om te komen tot een programma vitale verblijfsrecreatie. Tijd om hieraan invulling te geven, op een manier die past bij de huidige dynamiek, de gevoelde urgentie en op een breed draagvlak in de regio kan rekenen. Het programma richt zich op excelleren, vitaliseren (vitaal houden van bedrijven) en revitaliseren.

Rol als kwartiermaker

Jan Jaap Thijs is als kwartiermaker aan de slag om te kijken waar de urgentie wordt gevuld en hoe op de beste manier gekomen kan worden tot een programma waarmee de ambities waar gemaakt kunnen worden. Daartoe voert Jan Jaap veel gesprekken in de regio om te kijken waar de energie en ideeën zitten en komt met concrete voorstellen voor de invulling van de samenwerking.

Een pragmatische aanpak 

Het proces is nog in volle gang. Jan Jaap voert veel ambtelijke en bestuurlijke gesprekken en wil in nauwe samenspraak met de stuurgroep tot een passend voorstel komen. Dat een pragmatische insteek, zeker in deze roerige corona-tijden, gewenst is, is al helder. Het is de bedoeling om voor het einde van het jaar met een concreet voorstel te komen.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

In het kort

fiber_manual_record Opstellen programma

fiber_manual_record Kwartiermaken

fiber_manual_record Bestuurlijke afstemming

fiber_manual_record Gezamenlijke aanpak

fiber_manual_record Revitaliseren en excelleren

fiber_manual_record thijs@ruimteenvrijetijd.nl

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op