Jan Jaap ThijsVitaliteitKwartiermaken noord holland

In de eerder opgestelde visie vitale verblijfsrecreatie hebben de gezamenlijke overheden in Noord Holland Noord afgesproken om te komen tot een programma vitale verblijfsrecreatie. Tijd om hieraan invulling te geven, op een manier die past bij de huidige dynamiek, de gevoelde urgentie en op een breed draagvlak in de regio kan rekenen. Het programma richt zich op excelleren, vitaliseren (vitaal houden van bedrijven) en revitaliseren.

 

Rol als kwartiermaker

Jan Jaap Thijs is als kwartiermaker aan de slag geweest om te kijken waar de urgentie wordt gevuld en hoe op de beste manier gekomen kon worden tot een programma waarmee de ambities waar gemaakt kunnen worden. Daartoe voerde Jan Jaap veel gesprekken in de regio om te kijken waar de energie en ideeën zitten en komt met concrete voorstellen voor de invulling van de samenwerking.

 

Voorstel voor een pragmatische aanpak

Het proces is ondertussen afgerond. Jan Jaap voerde veel ambtelijke en bestuurlijke gesprekken en is in nauwe samenspraak met de stuurgroep tot een passend voorstel gekomen, dat ondertussen door de provincie en alle gemeentebesturen in de regio is vastgesteld. De regio heeft besloten om aan de slag te gaan met een taskforce die zich vooral richt op instrumenten om vitale bedrijven nóg vitaler te krijgen en de ‘zorgenkindjes’ (parken of bedrijven die een impuls nodig hebben om weer vitaal te worden) te ondersteunen.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

In het kort

fiber_manual_record Opstellen programma

fiber_manual_record Kwartiermaken

fiber_manual_record Bestuurlijke afstemming

fiber_manual_record Gezamenlijke aanpak

fiber_manual_record Revitaliseren en excelleren

fiber_manual_record thijs@ruimteenvrijetijd.nl

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op