LeefstijlenProjecten

Stichting Leisure Port is een publiek-private samenwerking tussen de gemeenten en het toeristisch recreatieve bedrijfsleven in Noord-Limburg. Leisure Port benaderde het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd met de wens om het aanbod in Noord-Limburg ‘vraaggericht(er)’ te gaan promoten. Achterliggende behoefte is het bereiken van de eigen doelen om meer recreanten en toeristen te trekken naar Noord-Limburg en koploper te zijn met vakanties en overnachtingen in Nederland.

  • Een analyse ofwel ‘kleuring’ van het verblijfsrecreatieve aanbod. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde doelgroepenscan die ondernemers zelf invullen kregen we inzicht in het leefstijlenprofiel van de verblijfssector;
  • Het trainen van medewerkers van Leisure Port in het werken met de Leisure leefstijlen.

In het begin van 2018 starten we in samenwerking met Leisure Port en met subsidie van de provincie Limburg een ‘Ken uw gast’ traject waarbij ondernemers coaching krijgen om te bepalen welke doelgroep bij hun onderneming past en hoe die het beste te bedienen!

Voor vragen, neem contact op met Tinco.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert 'ken uw gast'

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op