Privacyverklaring website

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht of door een verzoek om een Leefstijlscan. Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

 

In het geval van het invullen van een online Leefstijlscan, worden de volgende gegevens geregistreerd en bewaard:

 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw antwoorden op de vragen in de online scans
 • De Leefstijlscore van uw bedrijf

 

Waarom Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gegevens nodig heeft

 • Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken als u daarom heeft gevraagd of als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor acquisitiedoeleinden.

Hoe lang Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gegevens bewaart

 • Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens totdat u zelf aangeeft weer uitgeschreven te willen worden. In dat geval wissen wij uw gegevens uit deze mailinglist.
 • Als u via het contactformulier opneemt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Uiterlijk 12 maanden nadat het betreffende contact is afgehandeld, zullen wij uw gegevens verwijderen.
 • Als u een online Leefstijlscan doet, bewaren wij uw gegevens totdat u zelf aangeeft deze te willen verwijderen.

 

Delen met anderen

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

In het geval van het invullen van een online Leefstijlscan op uitnodiging van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd in het kader van een specifiek onderzoek, kunnen de Leefstijlscores in combinatie met uw bedrijfsnaam met de opdrachtgever worden gedeeld. In deze gevallen maken wij altijd vóór deelname duidelijk dat uw uitslag zal worden gedeeld en met wie.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd heeft hier geen invloed op. Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd heeft Google geen toestemming gegeven om via Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ruimteenvrijetijd.nl. Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wilt u een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gerechtigd u een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd op via info@ruimteenvrijetijd.nl. www.ruimteenvrijetijd.nl is een website van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd.

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd is als volgt te bereiken:

Post –en Vestigingsadres:

Newday Offices Arnhem
Jansbuitensingel 30
6811 AE Arnhem

 

info@ruimteenvrijetijd.nl
06 53 38 35 50