LeefstijlenProjectenleidse-ommelanden doelgroepen toerisme recreatie

Binnen het programma Leidse Ommelanden wordt toegewerkt naar een gedifferentieerd aanbod voor alle in Leiden aanwezige zeven recreatieprofielen. Zo moet het aantrekkelijk worden gemaakt voor de inwoners van de stad Leiden, maar ook die van de omliggende gemeenten om het groen in de regio te gaan verkennen. Voor 13 groene recreatieprojecten in de regio hebben de samenwerkende gemeenten in de Leidse Ommelanden aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om een quick scan uit te voeren: op welke leefstijl of leefstijlen zouden de projecten zich het beste kunnen richten? Wat betekent dit voor het totaal aan projecten en welke kaders geeft het voor de verdere uitwerking van de individuele projecten. Daarbij hebben we gekeken naar de regionale en lokale vraag, naar de potentie van iedere plek en naar de plannen die al ontwikkeld zijn. Zo zijn we samen met de gemeenten gekomen tot een optimale doelgroepkeuze per project en een gelijkwaardige verdeling van leefstijlen over de regio.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert leefstijlen

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op