LeefstijlenProjecten

Hoe kunnen nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de natuur- en recreatiegebieden Rottemeren en Bentwoud worden aangewend zodat de recreatieve vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd? En hoe komen we tot een divers en samenhangend recreatief aanbod met een optimale groenbeleving? Met deze vragen kwam de provincie Zuid-Holland bij het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een leefstijlanalyse gemaakt van inwoners van het verzorgingsgebied, op basis van de Leisure Leefstijlen-methodiek van RECRON. We hebben gekeken naar de actuele ontwikkelingen in de gebieden, en een analyse gemaakt van de match tussen vraag en aanbod in recreatie. Dit alles monde uit een advies over kansrijke ontwikkelrichtingen voor bestaand en eventueel nieuwe recreatieve voorzieningen.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert vrijetijdseconomie

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op