Jeske van GervenMarkt en consumentProjectenTinco LycklamaPaardensport routes provincie onderzoek

Zuid-Holland heeft oog voor paardensport


In Zuid-Holland heeft men oog voor de paardensport. Een actieve stakeholdergroep stelde een ambitieus plan op om de ruiter- en menpaden te herzien en om het netwerk uit te breiden. Omdat Provincie Zuid-Holland inzicht wil krijgen in de gebruikers zocht Provincie Zuid-Holland contact met Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voor een doelgroepenonderzoek. Het doelgroepenonderzoek is een van de bouwstenen waarop de beslissingen ten aanzien van het (mede)financieren van de ruitermogelijkheden gebaseerd worden.

Wie is die ruiter en menner?

Hoeveel ruiters en menners zijn er en maken zij regelmatig een buitenrit en waarom wel of niet? Waarom gebruiken zij wel of niet de gemarkeerde routes en in hoe gaat de doelgroep zich in de toekomst ontwikkelen? Wie kunnen er, met het oog op druk op de buitenruimte, nog meer gebruik maken van de routes?

Met behulp van experts en groepen gebruikers zijn we op zoek gegaan naar antwoorden om de ruiter- en menroutes zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de (toekomstige) doelgroep. Dit is uitgewerkt in enkele scenario’s voor Zuid-Holland.

Hoe doen anderen dit?

Om vervolgens zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en een zo goed mogelijk routenetwerk op te leveren keken we ook nog over de grens. We gingen in gesprek met routebureaus en andere provincies om te kijken waar zij tegenaan liepen en wat goed werkte zodat deze leerervaringen gebruikt kunnen worden voor een routenetwerk in Zuid-Holland.

Meer weten? Neem contact met Tinco via lycklama@ruimteenvrijetijd.nl

Download hier het rapport.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op