LeefstijlenProjectenapeldoorn aanbodontwikkeling

De gemeente Apeldoorn heeft samen met het Toeristisch Platform de vrijetijdssector op de kaart gezet en verder ontwikkeld. De gemeente had de wens een vraaggerichte ontwikkeling stimuleren, zodat het toeristisch-recreatieve product zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de consument.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft een leefstijlanalyse in de gemeente uitgevoerd om zo inzicht te krijgen in de vraag- en aanbodverhoudingen op het gebied van verblijfsrecreatie en dagrecreatieve voorzieningen. Door de gemeente én het Toeristisch Platform is het onderzoek positief ontvangen. Het dient als basis voor een verdere vraaggerichte ontwikkeling van het vrijetijdsproduct in Apeldoorn.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert gebiedsontwikkeling

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op