LeefstijlenProjecten

Landelijk Strijp is de naam van een omvangrijk gebied ten westen van Eindhoven en vormt de (recreatieve) verbinding van het stadscentrum naar het Groene Woud. In het kader van de gebiedsontwikkeling, die in het teken staat van de Brainport ontwikkeling, stelde de gemeente zich de volgende vraag: hoe kan Landelijk Strijp een ambitieus vrijetijdsaanbod ontwikkelen voor kenniswerker, bewoner én bezoeker? Op basis van de leisure leefstijlen van RECRON stelden we de vrijetijdsambitie op voor Landelijk Strijp.

We adviseerden om het gebied te zoneren in een gebied voor het paarse en rode leefstijlprofiel. Deze leefstijlprofielen zijn goed vertegenwoordigd in het centrum van Eindhoven en dit profiel past goed bij het innovatieve karakter. Een ander deel kan worden ingericht als geel, zodat dit aansluit bij de inwoners van het omliggende Meerhoven en een ander deel in te richten op de gezellig lime en rustig groene leefstijlen.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert gebiedsontwikkeling

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op