Markt en consumentProjecten

De organisatie Uit®waarde oriënteerde zich op haar activiteiten in de nabije toekomst. De organisatie had de ambitie om de vrijetijdswensen van inwoners en bezoekers van het werkgebied van Uit®waarde centraler te laten staan. Het thema ‘vraaggericht werken’ heeft een belangrijke plek gekregen in de strategische verkenning 2014 – 2018 van Uit®waarde.

Uit®waarde had behoefte aan specifieke informatie over de vrijetijdswensen en leefstijlen van de doelgroepen. Het onderzoek van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gaf inzicht in deze kansrijke doelgroepen. Hiervoor is een bezoekersonderzoek gehouden. Aan een online samengesteld panel van bezoekers is gevraagd naar de activiteiten die de bezoekers ondernemen in de recreatiegebieden van Uit®waarde, de bestedingen en de waardering voor de gebieden. Ook onder niet-bezoekers is informatie verzameld.
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met NBCT-NIPO Research. Voor meer informatie of het hele rapport kunt u contact opnemen met Tinco Lycklama.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert leefstijlen

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op