LeefbaarheidRick van Zadelhoff

Toerisme is voor inwoners en ondernemers in Gelderland een belangrijke sector. Vanwege de werkgelegenheid en inkomsten die de sector biedt. Maar ook door het voorzieningenniveau en de leefbaarheid die hiermee samenhangt. Toerisme past ook bij Gelderland als aantrekkelijke en gastvrije provincie.

Anders denken over toerisme

Het denken over toerisme is de laatste jaren aan het veranderen. Het bewustzijn over balans tussen toerisme en de leefomgeving groeit. De actualiteit geeft daar ook aanleiding toe. Zo neemt de overlast van  recreanten in natuurgebieden toe. Daarom is ook een initiatief gestart om de drukte beter in beeld te krijgen: Monitor Bezoekersdruk.

Wat hebben we gedaan?

Het Bureau voor Ruimte & vrije Tijd heeft in opdracht van de provincie Gelderland het volgende gedaan:

  1. Een notitie Waardevol toerisme geschreven met als input:
    1. Een analyse van toeristische druk in Gelderland;
    2. Inventarisatie bij DMO’s in Gelderland waar kansen liggen (voor samenwerking) op dit thema;
  2. Een inspiratie sessie Waardevol toerisme georganiseerd voor verschillende disciplines binnen het provinciehuis.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met één van onze experts!

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op