Cindy GeldermanLeefbaarheidMarkt en consumentProjecten

Natuurgebied De Maashorst, gelegen in de Brabantse gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden, is sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het gebied. Naar verwachting draagt de ontwikkeling van de Maashorst bij aan de aantrekkingskracht van de regio op toeristen en recreanten. Helaas is er (nog) onvoldoende inzicht in wat de Maashorst daadwerkelijk oplevert voor de omgeving en in welke mate de inspanningen bijdragen aan de groei van de toeristisch-recreatieve sector. Kortom wat is de economische waarde van de Maashorst? Met een antwoord op deze vraag kan worden aangetoond waarom het belangrijk is om te blijven investeren in de Maashorst en draagvlak worden gecreëerd onder ondernemers en overheden.

Onderzoek

Aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is in het voorjaar van 2018 gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de economische waarde van de Maashorst met daarin aandacht voor onderstaande onderdelen:

1. Een overzicht van feiten & cijfers die inzicht geven in de economische waarde van de Maashorst voor de toeristisch- recreatieve sector, uitgedrukt in onder andere bezoekersaantallen, aantal overnachtingen, bestedingen van bezoekers en aantal banen in de toeristisch- recreatieve sector;

2. Ontwikkelingen (trends) van de belangrijkste parameters over de laatste 5 jaar, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de overnachtingen en werkgelegenheid;

3. Een beschrijving van de effecten van natuur of een natuurgebied zoals de Maashorst op bijvoorbeeld de huizenprijzen, het voorzieningenniveau, gezondheid en geluk.

Om tot bovengenoemde inzichten te komen hebben we gebruik gemaakt van een methodiek die bestaat uit twee onderdelen, namelijk een vragenlijst die we hebben uitgezet onder verblijfsrecreatie ondernemers en een bronnenonderzoek.

Het onderzoek is opgezet als een monitor en kan de komende jaren worden herhaald.

Aanvullende trajecten Maashorst

Naast het economische waarden onderzoek hebben we onderzoek gedaan naar de beleving van rust, drukte, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de Maashorst en ondersteunen en coördineren we het proces om een visie op recreatie en toerisme voor de Maashorst te ontwikkelen. De resultaten van beide projecten verschijnen binnenkort op onze website.

Cindy Gelderman recreatie toerisme advies cijfers feiten

Cindy Gelderman

Expert cijfers

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op