Cindy GeldermanMarkt en consumentProjectenroutenetwerken

Routenetwerken vormen in Zuid-Holland een essentieel onderdeel van het toeristisch-recreatieve aanbod ‘in het groen’. Omdat het idee bestaat dat er kansen liggen om de kwaliteit van het routeaanbod kan worden verbeterd, heeft de provincie Zuid-Holland ons gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de kwaliteit van de routenetwerken voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden/ mennen; de zogenaamde ‘Health Check’.

De Health Check richt zich op het verkrijgen van inzicht in:
1. Welke routenetwerken nu (nog) ontbreken;
2. Welke routenetwerken niet optimaal worden benut of zichtbaar zijn;
3. Het beheer en kansen voor doorontwikkeling.

Grootschalige inventarisatie

In ons onderzoek inventariseren we bovenstaande vragen onder recreanten, gemeenten en belangengroepen en beheerders. Op basis van de inventarisatie geven we conclusies op het gebied van beheer en onderhoud, route- gebruik, -waardering en -beleving; en vindbaarheid en zichtbaarheid. Deze zijn vertaald naar vijf speerpunten voor de uitvoering.

Het rapport kunt u downloaden via deze link: Samenvatting Gezonde Routenetwerken Zuid Holland

Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Cindy Gelderman

Expert cijfers

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op