Annemiek RiefelLeefbaarheidProjectenGebiedsontwikkeling

De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Op de Veluwe worden jaarlijks ruim 40 miljoen dagactiviteiten ondernomen en jaarlijks brengen Nederlanders zo’n 1,7 miljoen vakanties door in het gebied. Om al die bezoekers een mooi verblijf te geven is het belangrijk dat de recreatieve voorzieningen (in de natuur) in een goede staat zijn. De Veluwe Alliantie, een afvaardiging van Veluwse stakeholders en ook het bestuur van het gebiedsprogramma ‘Veluwe op 1’, vraagt zich af:

“Hoe komen we tot een duurzame bekostiging van het beheer van de toeristisch recreatieve infrastructuur op de Veluwe?”

Huishoudboekje

De Veluwe Alliantie heeft de Taskforce Financiering Recreatieve Infrastructuur op de Veluwe in het leven geroepen om zich te buigen over deze vraag. De Taskforce heeft op haar beurt weer aan ons bureau gevraagd of we een aantal cijfers en feiten rondom het beheer van de recreatieve infrastructuur bij elkaar willen brengen in een zogenaamd Huishoudboekje. Het huishoudboekje geeft:

1. Inzicht in de daadwerkelijke uitgaven die op dit moment worden gemaakt voor de recreatieve infrastructuur op de Veluwe en de partijen die deze uitgaven dragen;

2. Inzicht in de baten (ofwel ‘lusten’) die de voorzieningen op de Veluwe leveren en de partijen die van deze baten genieten;

3. Inzicht in de reeds bestaande publieke en private geldstromen die direct en indirect naar de recreatieve infrastructuur van de Veluwe lopen en de partijen die hierin voorzien.

Huishoudboekje als basis voor gesprek tussen stakeholders

Door middel van interviews en deskstudie achterhalen we de relevante feiten en cijfers rondom de uitgaven, baten en geldstromen van de recreatieve infrastructuur. Het huishoudboekje vormt daarmee de basis waarmee de Taskforce het gesprek met verschillende partijen (overheid, ondernemers, beheerders en burgers) kan voeren over het mooi houden van de recreatieve infrastructuur.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert gebiedsontwikkeling

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op