LeefstijlenProjecten

Hoe kan je beter inspringen op de eigen doelgroep? Hoe kan het toeristisch product beter aansluiten bij de wensen van gasten? Hoe kan er  meer samenhang ontstaan in de bedrijfsvoering? Op welke wijze kan de marketing en productontwikkeling worden geoptimaliseerd?

Allemaal vragen die centraal kunnen staan in het kennis- en coachingsprogramma dat wij uitvoeren voor toeristische ondernemers in de gemeente Beesel. Met zes ondernemers in de horeca, de verblijfsrecreatie en de dagrecreatie zijn we aan de slag om hen over deze vragen na te laten denken en hen hiervoor concrete handvatten aan te reiken.

Op basis van een werkwijze die we al in veel regio’s hebben toegepast gaan we met ondernemers aan de tafel, laten hen nadenken over de voor hen relevante doelgroepen, waarna ze vervolgens zélf aan de slag gegaan, door ons bureau gecoacht. Zo krijgen zij niet alleen de theorie, maar leren vooral in de praktijk te werken met de kennis die ze krijgen aangereikt. Centraal in het programma staat de leefstijlsegmentatie. We maken hierbij direct gebruik van de allernieuwste data, die op leefstijlvinder.nl te vinden zijn. De eigen bijdrage voor ondernemers kan beperkt blijven, dankzij een subsidieregeling van de provincie Limburg en een bijdrage van de gemeente Beesel.

Tekst 3

Dit is wat we terugkrijgen van onze opdrachtgevers. Wij helpen overheden, brancheorganisaties én ondernemers met het  creëren van een ideaal vrijetijdslandschap en een gezonde vrijetijdseconomie. Waarom? Omdat we iedereen een mooie plek gunnen om te ontspannen. We zetten daarvoor onze recreatieve bril op en kruipen in de huid van de recreant of toerist. Eind 2018 zal het traject naar verwachting worden afgerond. Meer weten over het coachingsprogramma? Neem contact op met Jan Jaap Thijs.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert leefstijlen

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op